8 (389) 51741  
usc@usc.utena.lm.lt

Maironio g. 12
Utena, LT-28143

Technologijos

Utenos progimnazijų ir gimnazijų nuorodos į virtualias parodas

Šios svarbiausios nuorodos technologijų mokytojams
https://technologinisugdymas.weebly.com/
https://bit.ly/39dNRPK
Technologijų grupė facebook

Technologijų mokytojams aktuali informacija, nuorodos į Lietuvos technologijų mokytojų sukauptą vertingą medžiagą, pamokų planus ir kt. pdf

2020 m. moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ regioninio turo paroda
http://kulturautenoje.lt/2-uncategorised/2574-2020-m-moksleiviu-liaudies-dailes-konkurso-sidabro-vainikelis-regioninio-turo-paroda

Dailiųjų darbelių parodos

https://www.krasuona.utena.lm.lt/lt-lt/