Naujienos

1b2017 metų gegužės 9 dieną Aukštakalnio progimnazijos vyresnioji muzikos mokytoja Dalia Šaltenytė ir tikybos mokytojas metodininkas Mindaugas Laučius svečiavosi Biržų rajono Vabalninko B. Sruogos gimnazijoje. Mokytojai dalinosi gerąja patirtimi vesdami atviras integruotas pamokas šios gimnazijos aštuntokams. Į teorinį - praktinį užsiėmimą „Integruoti projektai tikybos, etikos, muzikos pamokose. Iššūkiai ir galimybės“ atėjo net trylika stebėtojų. Gimnazijos auklėtiniai aktyviai įsitraukė į integruoto projekto veiklas, o atsiliepimuose dėkojo mokytojams už netradicines ir įdomias pamokas. 

Aukštakalnio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
.J. Zaukevičiūtė

Utenos švietimo centro gegužės mėnesio renginių planas pdf

2017 metų balandžio 26 dieną mokyklų pavaduotojai ugdymui lankėsi Utenos Vaikų ir jaunimo užimtumo centre.

Vizito tikslas – susipažinti su šios įstaigos veikla, vykdomais projektais, partneriškais ryšiais. Pirmiausiai Švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė susirinkusiems pavaduotojams pristatė švietimo aktualijas bei pasidalino išvykos į Estiją įspūdžiais ugdymo srityje. Utenos Vaikų ir jaunimo užimtumo centro direktorė Edita Kanapeckienė kalbėjo apie šio centro skyrių veiklą, metodininkė Romualda Beresnevičienė išsamiai pristatė jų centre vykdomas NVŠ veiklas, kuriose dalyvauja Utenos miesto ir rajono vaikai bei jaunuoliai. Su kai kuriomis NVŠ veiklomis pavaduotojai susipažino vaikščiodami po įstaigos erdves, taip pat aplankė Dienos ir Atvirą jaunimo centrą.
Lankydamiesi šioje ugdymo įstaigoje pavaduotojai sužinojo apie bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, partneriškus ryšius, įviairiakryptį ugdymą – kiekvienas čia gali užsiimti mėgstama veikla bei prasmingai praleisti laiką.

Pavaduotojų metodinės grupės pirmininkė
J. Zaukevičiūtė

vjuc1 vjuc2

Išmanioji kūrybos laboratorija

01 12Balandžio 27 dieną Utenos Krašuonos progimnazijoje šauniai bendradarbiavo Rapolo Šaltenio progimnazijos NVŠ „Išmanieji tyrinėtojai“ ir Krašuonos progimnazijos NVŠ „IT kūrybinės dirbtuvės“ mokiniai. Kūrybos laboratorijoje vyko išmanios, komandinės veiklos, kurių metu mokiniai naudojo „Samsung“ ir „iPAD“ planšetes. Sukdami užduočių ratą mokiniai rinkosi užduotis, skaitė QR kodus, sprendė interaktyvius kryžiažodžius, susipažino su įvairiose šalyse naudojamais matavimo vienetais, internete surado jų reikšmes. Išmanieji tyrinėtojai mokė kaip naudotis papildytos realybės programėle ir kurti „auras“ – ant pasirinkto paveikslėlio, kurį nuskenavę matysite papildomą informaciją, uždėti antrą sluoksnį - filmuotą ar fotografuotą medžiagą. „Auros“ padeda išplėsti suvokimo ribas, ugdo kūrybiškumą, papildo vaizduotę trimačiais virtualiais objektais, kurie atrodo egzistuojantys vienoje erdvėje su realiu pasauliu. Kūrybines dirbtuves lankantys mokiniai mokė svečius kaip naudojantis mokymosi kortelėmis organizuoti daug emocijų suteikiančias varžybas. Šių varžybų esmė – bendradarbiavimas grupėje kartu mokantis, o tai lavina svarbius darbo komandoje, tarpusavio pagalbos ir kitus įgūdžius. Renginyje lankėsi ir kai kurias užduotis išbandė Švietimo centro metodininkė Rita Diominienė. Išmaniajai kūrybos laboratorijai užduotis rengė ir ją organizavo mobiliųjų įrenginių naudojimo ugdyme konsultantės, NVŠ veiklų vadovės, IT mokytojos Jolita Kraujalienė ir Jolanta Baronienė. Renginio nuotraukos>>>

Balandžio 17–23 dienomis vyksta Tarptautinio Erasmus + projekto „Tarptautinės suaugusiųjų mokyklos prototipas“ dalyvių susitikimas Utenoje

tasp

Utenos švietimo centras, kartu su septynių šalių atstovais, dalyvauja 3 metų trukmės tarptautiniame projekte. Šiuo metu Utenoje lankosi švietimo įstaigų darbuotojai iš Ispanijos (projekto koordinatoriai), Slovėnijos, Rumunijos, Čekijos, Bulgarijos, Italijos, Turkijos. Plačiau skaitykite Violetos Develienės straipsnyje.

 

logo tarybaProjekto „Kūrybiškumo ir bendruomeniškumo stiprinimas“ veiklos Utenos r. savivaldybės muziejų darbuotojams ir bibliotekininkams


Pradėtos vykdyti Utenos švietimo centro projekto „Kūrybiškumo ir bendruomeniškumo stiprinimas“ veiklos, kurios finansuojamos Lietuvos kultūros tarybos. Utenos r. savivaldybės muziejų darbuotojams ir bibliotekininkams vyko seminaras „Komunikacija ir darbas bendruomenėje“. Komunikacija tiek profesiniame, tiek asmeniniame gyvenime reiškia labai daug. Kaip bebūtų gaila, ta pati komunikacija dažniausia „stringanti“ grandis. Kiekvienas iš mūsų turim savo stipriųjų ir tobulintinų savybių. Pasak lektorės Rasos Motuzienės, pasitelkę efektyviausią būdą komunikuoti ir bandant suprasti kitų elgesio motyvus, savo trūkumus ar bendravimo kliūtis galime paversti privalumais.

Informaciją parengė Utenos švietimo centro metodininkė,
projekto vadovė Ramunė Dasevičienė

Papildoma informacija