8 (389) 51741  
usc@usc.utena.lm.lt

Maironio g. 12
Utena, LT-28143

UŠC PPT padalinys

Svarbi informacija

Nuo 2020 metų birželio 1 dienos atnaujinamas vaikų (mokinių) gebėjimų vertinimas pagal naujai sudarytą tvarkaraštį. Su klientais UŠC PPT darbuotojai susisiekia asmeniškai. Konsultacijos teikiamos kontaktiniu ir nuotoliniu būdais.

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA tel. 8- 389-61546


 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos raštas Dėl pakartotinio specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo pdf

Utenos švietimo centro raštas Utenos rajono švietimo įstaigoms Dėl pakartotinio specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo pdf

Rekomendacijos mokytojams ir specialistams "Kaip sumažinti nerimą" arba "Gali dabar" žingsniai pdf

sp pagalba1

Specialiąją pedagoginę pagalbą teikia:

Logopedas – įvertina mokinių (vaikų) kalbos raidą, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, konsultuoja jų šalinimo, prevencijos bei šių sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo klausimais.

Specialusis pedagogas – atlieka pedagoginį mokinio (vaiko) įvertinimą, nustato jo žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms. Surdopedagogas - teikia specialiąją surdopedagoginę pagalbą kurtiems ir neprigirdintiems mokiniams, taip pat kochlearinių implantų naudotojams, konsultuoja jų tėvus (globėjus/ rūpintojus), mokytojus.

Tiflopedagogas –  teikia specialiąją tiflopedagoginę pagalbą akliems ir silpnaregiams mokiniams, konsultuoja jų tėvus (globėjus/ rūpintojus), mokytojus.

Surdopedagogas – teikia specialiąją surdopedagoginę pagalbą kurtiems ir neprigirdintiems mokiniams, taip pat kochlearinių implantų naudotojams, konsultuoja jų tėvus (globėjus/rūpintojus), mokytojus.