8 (389) 51741  
usc@usc.utena.lm.lt

Maironio g. 12
Utena, LT-28143

Projektai

2019-2021 m

 ESFIVP usc

logo classroom1

„ERASMUS+ KA2 strategic partnership project “Trans-flipping the classroom"

„Atvirkštinės klasės metodo integravimas besimokančioje bendruomenėje“ Nr. 2019-1-ES01¬_KA204-063877
Projekto pradžia 2019-09-01, pabaiga 2022-08-31 (trukmė – 36 mėn.)

Trumpai apie projektą >>>

Išsamiai apie projektą >>>

nord plus logo

NPAD-2019/10016 - Keep an Aging Mind Sharp

Trumpai apie projektą >>>

 

 gera buti

Utenos švietimo centras kartu su partneriais Všį „Taip Kitaip“ ir keliautojų ir aktyvios gyvensenos asociacija „Žygiuojanti lapė“ vykdo Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą  „Gera būti“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-20-0001.

Projekto tinklalapis >>>

kuryb erdve logo

Projektas „Kūrybiškumo erdvė“ (08.6.1-ESFA-V-911-20-0009)

Projekto tikslas – mažinti socialinę atskirtį skatinant Utenos miesto bendruomenės įsitraukimą per savanorystę į projekto sociokultūrines veiklas, ugdančias socialinės rizikos vaikų ir jaunimo kūrybiškumą.

Plačiau apie projekto veiklas >>>

 logo lauko

Projektas „Inovatyvios ugdymo(si) veiklos lauko aplinkose kiekvieno vaiko pažangai“ (Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0068) finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų

Trumpai apie projektą pdf

Projekto veiklų ir vaikų pažangos vertinimo įrankiai pdf

Metodinių aprašų bankas pdf

 virtualus ugdymas 2019

2019 spalio 8 dieną pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto NR.
09.2.1-ESFA-K-728-02-0053 „VIRTUALUS VORATINKLIS“

Trumpai apie projektą >>>

 logo saul matematika

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-005
„Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“.

Projekto metu sukurtas matematikos ugdymo turinio praktinių užduočių elektroninis bankas.
Prisijungimo instrukcija pdf

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo įrankiai pdf

2019-03-04 „Saulės“ gimnazijoje viešėjo Mažeikių rajono direktoriai pdf

dauniskio pr logo

Projektas „Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui“ NR. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0060

Projekte dalyvauja Utenos Dauniškio, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno, Kaišiadorių rajono Kruonio, Kauno rajono Domeikavos, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos ir Utenos švietimo centras.

Projekto tikslas – pagerinti dešimtos klasės mokinių matematikos pasiekimus, diegiant inovatyvų paramos mokiniui modelį, orientuotą į matematiniu mąstymu grįstą gyvenimo kokybės projektavimą.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis https://www.esf.lt/lt/
Projekto vykdytojas:Utenos Dauniškio gimnazija.

Trumpai apie projektą pdf

ne karys

Projektas „Vienas lauke - ne karys“ 08.4.2-ESFA-K-629-02-0016

Projekto tikslas.
14-18 metų amžiaus mokiniams iš Utenos apskrities patirtinio ugdymo pagalba suteikti galimybę sveikatingumą patirti per žaidimą, nuotykį, istoriją ar iššūkį.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis https://www.esf.lt/lt/
Projekto vykdytojas: Všį „Taip Kitaip“

Trumpai apie projektą pdf