8 (389) 51741  
usc@usc.utena.lm.lt

Maironio g. 12
Utena, LT-28143

Veikla

Vitalijos Bujanauskienės 2020 metų veiklos ataskaita pdf

2020 metų Utenos švietimo centro veiklos planas pdf

Utenos švietimo centro 2019 metų veiklos ataskaita pdf

UŠC PPT padalinio 2019 metų ataskaita pdf

Vitalijos Bujanauskienės 2019 metų veiklos ataskaita pdf

2019 metų Utenos švietimo centro veiklos planas pdf

Utenos švietimo centro strateginis veiklos planas 2019-2021 metams pdf

Vitalijos Bujanauskienės 2018 metų veiklos ataskaita pdf

Utenos švietimo centro veiklos vertinimo išvada pdf

Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo tvarka pdf

Pažymėjimų ir pažymų registravimo tvarka pdf

Vertinimo tvarka pdf

Akreditacijos pažymėjimas 2017-02-22 jpg