8 (389) 51741  
usc@usc.utena.lm.lt

Maironio g. 12
Utena, LT-28143

Biologija

BIOLOGIJA, GAMTOS PAŽINIMAS

ATVIRŲJŲ SKAITMENINIŲ UGDYMO PRIEMONIŲ RINKINYS
https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/newsmp

EDUKACINIŲ IKT PRIEMONIŲ SĄRAŠAS
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dsyvm-Ck1Wu5sRAadktyORYAByuzT0xAVWczPFw04To/edit#gid=0

PAMOKŲ VEIKLŲ APRAŠAI (1-4 klasė, 5-8 klasė)
http://www.vedlys.smm.lt/5-8_klasiu_pamoku_veiklu_aprasai.html
http://www.vedlys.smm.lt/1-4_klasiu_pamoku_veiklu_aprasai.html

GAMTAMOKSLINIO RAŠTINGUMO UŽDUOTYS (biologija, fizika, chemija, integruotos)
https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/125

GAMTOS MOKSLŲ PAMOKOS (5-6 klasė)
http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/

GAMTOS MOKSLŲ PAMOKOS (7-8 klasė)
http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/

GAMTOS IR MATEMATIKOS MOKYTOJAMS (interactive simulations for science and math)
https://phet.colorado.edu/?fbclid=IwAR2wBx3PuZjOOkSMfQs2C9tCOPLSJzci6aOws1pIveGX_HH3F4yXYXlBvUc

GYVŪNUS VISAME PASAULYJE. STEBĖKITE TIESIOGIAI
https://www.earthcam.com/events/animalcams/?fbclid=IwAR1YzOzP-1b2JJ5AtDtXtqr3V9SP86-10SCPmWkYGZVmFXb-a0oj3icZMH4

MEDŽIAGA MOKYTOJAMS, SKIRTA UGDYTI AUKŠTESNIUOSIUS MĄSTYMO GEBĖJIMUS (lietuvių kalba, matematika, gamtos mokslai, pradinis ir pagrindinis (5-6 ir 7-8 klasėms) ugdymas); (slaptažodis:563Modulis728)
http://www.sppc.lt/veikla/istekliu-bankas/specialieji-moduliai-auksteniuju-gebejimu-turintiems-vaikams-mokytojo-aplankas-mokytojo-aplankas/

ATVIROS UŽDUOTYS MOKINIAMS, SKIRTOS UGDYTI AUKŠTESNIUOSIUS MĄSTYMO GEBĖJIMUS (LIETUVIŲ KALBA, MATEMATIKA, GAMTOS MOKSLAI, PRADINIS IR PAGRINDINIS (5-6 ir 7-8 klasėms) ugdymas); (slaptažodis:563Modulis728)
http://www.sppc.lt/veikla/istekliu-bankas/specialieji-moduliai-aukstesniuju-gebejimu-turintiems-vaikams-mokinio-aplankas/

BIOLOGIJOS PAMOKOS YOUTUBE
https://www.youtube.com/user/virtualschooluk/videos

EDPUZZLE PAMOKA
https://www.youtube.com/watch?v=xergLqEy-2E

BIOLOGIJOS MOKYMOSI APP IR INTERNETINĖS SVETAINĖS
https://www.commonsense.org/education/top-picks/best-biology-apps-and-websites-for-students

TOP SITES RANKING FOR SCIENCE AND EDUCATION-BIOLOGY IN THE WORLD
https://www.similarweb.com/fr/top-websites/category/science-and-education/biology

47 TERRIFIC WEBSITES FOR SCIENCE ( 47 puikūs tinklalapiai gamtamoksliams)
https://www.commonsense.org/education/top-picks/terrific-websites-for-science

BEST SCIENCE WEBSITES FOR MIDDLE AND HIGH SCHOOL
https://www.weareteachers.com/best-science-websites/#biology

BIOLOGY LINKS-TeachOnline
http://teachone.tripod.com/biology/

EDUCATIONAL SITES IN LIFE SCIENCES, BIOLOGY EDUCATION
http://www.cellbiol.com/education.php

PASAULIO PAŽINIMAS (video filmukų serija mažesniems)
https://www.youtube.com/watch?v=gO1vZxf7KrI&list=PLpqqJkK1kDZWV3QekcKsCCruy-JsCPEiX

ZOOM KOMPIUTERIU – DEMONSTRACIJA LIETUVIŠKAI
https://www.youtube.com/watch?v=dzJb3cZFMEM&t=1380s

ZOOM TELEFONU - DEMONSTRACIJA LIETUVIŠKAI
https://www.youtube.com/watch?v=eYkOspXK07I

KAIP NAUDOTIS PADLET
https://www.youtube.com/watch?v=7zRTz6b0Shw

HOW TO USE SOCRATIVE IN THE CLASSROOM (anglų kalba) –žinių testavimui
https://www.youtube.com/watch?v=mb4TDQwPLbY

QUIZLET (rusų kalba)
https://www.youtube.com/watch?v=W6LOXKU2SCs

QUIZIZZ (anglų kalba)(rusų kalba) – žinių testavimui
https://www.youtube.com/watch?v=WVMi5esFkF4
https://www.youtube.com/watch?v=HmrUsqoHnjw