Naujienos

Vasario 19 d. vyko Utenos rajono anglų kalbos mokytojų gerosios patirties sklaidos renginys „Mokomės vieni iš kitų“, kuriame dalyvavo septyniolika anglų kalbos mokytojų, septyni dalyviai pasidalino patirtimi:
anglu Utenos Krašuonos progimnazijos mokytoja Zita Stankevičė kalbėjo tema „Kūrybiškumas anglų kalbos pamokose“;
 Utenos Aukštakalnio progimnazijos mokytoja Vaidos Vaitiekėnienės, pranešimo tema – „Kūrybinių improvizacijų „Space Jump“ ir „Instructions“ pristatymas“;
 Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos mokytoja Jolanta Gasiūnienė dalinosi patirtimi tema „Programos Quizizz panaudojimo galimybės anglų kalbos pamokose“;
 Utenos Aukštakalnio progimnazijos mokytoja Vida Pelėdienė pasisakė tema „Programos Kahoot naudojimas anglų kalbos pamokose“; 
 Utenos „Saulės gimnazijos“ mokytoja Alma Palskienė kalbėjo tema „Projektų nauda profesiniam ir asmeniniam mokytojo ir mokinio tobulėjimui“; 
 Utenos Dauniškio gimnazijos mokytojas Ramūnas Musteikis pasisakė tema „Kalbėjimo specifika“; 
 Utenos Vyturių progimnazijos mokytoja Ramunė Sabaliauskienė dalinosi patirtimi tema „Įvairu, įdomu, efektyvu“.
Dėkojame pranešėjams už išsamius, dalykiškus pranešimus, o visiems renginio dalyviams už aktyvų dalyvavimą praktinėse veiklose ir nuoširdžius pasisakymus. Tikimės, kad tikslinės metodinės konferencijos taps tradicine darbo forma, skleidžiant gerąją patirtį. Renginio nuotraukos.

Renginio organizatorės Z. Stankevičė ir R. Sabaliauskienė

Utenos švietimo centro vasario mėnesio renginių planas pdf

logo ziburio

Tarptautinis projektas „Norplus Junior“: sėkmingas bendradarbiavimas ir rezultatai

nordplusTarptautinis projektas „Nordplus Junior“ baigėsi. Aukštakalnio progimnazija į jį įsitraukė 2016 metais. Pusę metų šią ugdymo įstaigą projekte atstovavo mokytojos Inga Šulcienė ir Sabina Eidukynaitė. Projektui pakeitus kryptį ir žvilgsnį nukreipus į pradinio ugdymo svarbą, prie jo prisijungė „Žiburio“ skyrius, atstovaujamas Redos Zarankienės ir Editos Kazokienės. Pusantrų metų trukęs latvių, suomių ir lietuvių pedagogų bendradarbiavimas, dalijantis ugymo(si) metodų netradicinėse aplinkose taikymo patirtimi, buvo sėkmingas ir davė apčiuopiamų rezultatų visiems projekto dalyviams.

Skaityti daugiau...

100
2018 m. vasario 13 dieną (antradienį) 9.00 val. Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje organizuojama istorinė konferencija
„ŠIMTAS METŲ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTUI“.

Konferencijos programa pdf

 

 

logo siena2

Projektas „Medijų ir informacinio raštingumo gebėjimų plėtojimas“– naujas žvilgsnis į pažįstamą sritį

medijuUtenos švietimo centras kartu su partneriais vykdo projektą „Medijų ir informacinio raštingumo gebėjimų plėtojimas“, kurio veiklas finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projekte dalyvauja septynios Utenos savivaldybės ugdymo įstaigos: Dauniškio gimnazija, Vyturių, Krašuonos, Aukštakalnio, Rapolo Šaltenio progimnazijos, Saldutiškio pagrindinė mokykla, Vaikų ir jaunimo užimtumo centras.
Pasak projekto vadovės, Utenos švietimo centro metodininkės Ramunės Dasevičienės, projektu siekiama pažvelgti į medijas iš arčiau, plėtojant suvokimą apie medijų vaidmenį visuomenėje bei ugdant kritinį mąstymą, kaip tinkamai priimti informaciją, įvertinti jos patikimumą. 

Skaityti daugiau...

Utenos švietimo centro sausio mėnesio renginių planas pdf

Papildoma informacija