Naujienos

egluteUtenos mokyklos - vaikų darželio „Eglutė“ bendruomenės metodinė išvyka

Šių metų vasario 22 d. Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutės“ pedagogės įprastą darbo dieną pakeitė metodine išvyka. Šios išvykos poreikį padiktavo mūsų įstaigos veiklos gerinimo, ugdymo kokybės siekio ir edukacinių erdvių kūrimo įstaigoje planai 2018 metais. Todėl siekiant surinkti kuo daugiau informacijos, pasisemti kitų įstaigų patirties edukacinių erdvių kūrime, projektinėje veikloje ir pasirinkta metodinė diena, kurios metu buvo aplankytos 4 kitų rajonų ugdymo įstaigos, apsilankyta Baisogalos dvare ir dalyvauta Pakiršinio dvare įsikūrusio amatų centro edukacinėje programoje „Devyni amatai, dešimtas badas“. Plačiau skaitykite  čia pdf

zenklas 2015 04 13Mokymai projekto partnerių dalyviams pagal projektą „Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“

2018 m. vasario 21 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0005 ,,Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“ bendrųjų įgūdžių programos I dalies mokymai „Efektyvaus mokymosi principai ir metodai“. Mokymus vedė lektorius Andrius Berniukevičius. Plačiau skaitykite čia pdf

zenklas 2015 04 13Prasidėjo Europos socialinio fondo agentūros finansuojamo projekto „Matematinė papildyta realybė“ 60 akademinių valandų mokymai mokytojams „Bendrųjų gebėjimų plėtojimas“.

mprProjektas įgyvendinimas kartu su partneriais Utenos švietimo centru, Utenos Krašuonos progimnazija, Utenos Rapolo Šaltenio progimnazija, Utenos r. Daugailių ir Saldutiškio pagrindinėmis mokyklomis bei Klaipėdos Simono Dacho progimnazija.
Projekto tikslas - agerinti aštuntos klasės mokinių matematikos pasiekimus, integruojant papildytą realybę į ugdymo turinį.

 

 

 

Vasario 19 d. vyko Utenos rajono anglų kalbos mokytojų gerosios patirties sklaidos renginys „Mokomės vieni iš kitų“, kuriame dalyvavo septyniolika anglų kalbos mokytojų, septyni dalyviai pasidalino patirtimi:
anglu Utenos Krašuonos progimnazijos mokytoja Zita Stankevičė kalbėjo tema „Kūrybiškumas anglų kalbos pamokose“;
 Utenos Aukštakalnio progimnazijos mokytoja Vaidos Vaitiekėnienės, pranešimo tema – „Kūrybinių improvizacijų „Space Jump“ ir „Instructions“ pristatymas“;
 Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos mokytoja Jolanta Gasiūnienė dalinosi patirtimi tema „Programos Quizizz panaudojimo galimybės anglų kalbos pamokose“;
 Utenos Aukštakalnio progimnazijos mokytoja Vida Pelėdienė pasisakė tema „Programos Kahoot naudojimas anglų kalbos pamokose“; 
 Utenos „Saulės gimnazijos“ mokytoja Alma Palskienė kalbėjo tema „Projektų nauda profesiniam ir asmeniniam mokytojo ir mokinio tobulėjimui“; 
 Utenos Dauniškio gimnazijos mokytojas Ramūnas Musteikis pasisakė tema „Kalbėjimo specifika“; 
 Utenos Vyturių progimnazijos mokytoja Ramunė Sabaliauskienė dalinosi patirtimi tema „Įvairu, įdomu, efektyvu“.
Dėkojame pranešėjams už išsamius, dalykiškus pranešimus, o visiems renginio dalyviams už aktyvų dalyvavimą praktinėse veiklose ir nuoširdžius pasisakymus. Tikimės, kad tikslinės metodinės konferencijos taps tradicine darbo forma, skleidžiant gerąją patirtį. Renginio nuotraukos.

Renginio organizatorės Z. Stankevičė ir R. Sabaliauskienė

Utenos švietimo centro vasario mėnesio renginių planas pdf

logo ziburio

Tarptautinis projektas „Norplus Junior“: sėkmingas bendradarbiavimas ir rezultatai

nordplusTarptautinis projektas „Nordplus Junior“ baigėsi. Aukštakalnio progimnazija į jį įsitraukė 2016 metais. Pusę metų šią ugdymo įstaigą projekte atstovavo mokytojos Inga Šulcienė ir Sabina Eidukynaitė. Projektui pakeitus kryptį ir žvilgsnį nukreipus į pradinio ugdymo svarbą, prie jo prisijungė „Žiburio“ skyrius, atstovaujamas Redos Zarankienės ir Editos Kazokienės. Pusantrų metų trukęs latvių, suomių ir lietuvių pedagogų bendradarbiavimas, dalijantis ugymo(si) metodų netradicinėse aplinkose taikymo patirtimi, buvo sėkmingas ir davė apčiuopiamų rezultatų visiems projekto dalyviams.

Skaityti daugiau...

Papildoma informacija