Naujienos

Pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto

,,Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“

įgyvendinimo

zenklas 2015 04 13Projekto tikslas – pagerinti matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimus, diegiant inovatyvų paramos modelį mokiniui, pagrįstą kontekstualiu, integraliu matematikos mokymo(si) procesu bei personalizuota pagalba.  Kuriamo modelio  vertybinis pagrindas - personalizuota edukacija, siekiant, kad kiekvienas mokinys eitų savo mokymosi keliu ir patirtų sėkmę.

Projektas įgyvendinimas kartu su partneriais Utenos švietimo centru, Utenos Adolfo Šapokos gimnazija, Utenos r. Užpalių gimnazija ir Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija.

Plačiau skaitykite čia  pdf

Įgyvendintas Neformaliojo vaikų švietimo finansuojamas projektas „Būk detektyvas!“

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius, ir penkiolika savivaldybių įgyvendino Neformaliojo vaikų švietimo finansuojamą projektą „Būk detektyvas!“, kurio tikslas – skatinti mokinius geriau pažinti savo gimtąjį kraštą, domėtis jo istorija. 

Rugsėjo 13 d. Radviliškyje vyko projekto partnerių susitikimas. Susitikime partnerių atstovai buvo supažindinti su projekto veiklomis ir mokomi dirbti su mobiliąja programėle „Būk detektyvas!”. Šiuos mokymus vedė Virginijus Savukynas, žurmalistas, kultūros antropologas, LRT televizijos laidos „Istorijos detektyvai“ autorius, programėlės „Būk detektyvas!“ autorius. Kitame projekto etape šia programėle naudotis buvo apmokyti mokytojai, kurie organizavo ugdomąjį procesą netradicinėse ugdomosiose aplinkose, atliko kraštotyrinius tyrimus, sudarė galimybes mokiniams susipažinti su savo krašto žymiomis istorinėmis vietomis. Mokiniai kartu kūrė iššūkius, maršrutus, kuriuos įkėlė į platformą bukdetektyvas.lt. Projekto metu buvo ugdomas ne tik mokinių pilietiškumas, mokytojų ir mokinių IKT naudojimo įgūdžiai, bet ir propaguojamas keliavimas pėsčiomis kaip aktyvi, kultūringa ir aplinką tausojanti laisvalaikio praleidimo forma, užtikrinanti prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą keliaujant sukurtais maršrutais (iššūkiais). Projekte dalyvavo 307 mokiniai ir 148 mokytojai.

Gruodžio 5 d. Švietimo centre vyko mokymai Utenos r. švietimo įstaigų interneto svetainių administratoriams „Naujų LITNET paslaugų pristatymas: svetainių talpinimo planas MAXI“, kuriuos vedė LITNET KTU techninio centro lektorė Jolanta Totoraitienė. Mokymų medžiaga pdf pdf

Utenos švietimo centro gruodžio mėnesio renginių planas pdf

smm sdc sppc

2017 m. gruodžio 1 d. 10.00 val. Utenos švietimo centre kviečiame į viešąsias diskusijas dėl Visos dienos mokyklos koncepcijos ir ugdymo modelių kūrimo bei įgyvendinimo

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas LR Vyriausybės siekį užtikrinti kokybišką ugdymą(si) ir mokymo(si) pagalbą visiems, inicijavo Visos dienos mokyklos koncepcijos ir jos įgyvendinimo modelių kūrimą.
Mokslininkų komanda, atstovaujama VšĮ „Šiuolaikinių didaktikų centras“, atliko užsienio šalių patirties analizę ir Lietuvos galimybių bei poreikių tyrimą, kurių pagrindu kuriamos konceptualios Visos dienos mokyklos nuostatos bei galimi ugdymo proceso organizavimo modeliai. Visą kvietimą skaitykite čia >>>

logo siena2

Utenos švietimo centro vykdomo projekto
„Kūrybiškumo ir bendruomeniškumo stiprinimas“
veiklų pristatymas

pro r dUtenos švietimo centras 2017 metais kovo – spalio mėn. vykdė projektą „Kūrybiškumo ir bendruomeniškumo stiprinimas“, kurio veiklas finansavo Lietuvos kultūros taryba. Projektu buvo siekiama plėtoti Utenos r. savivaldybės muziejų darbuotojų ir bibliotekininkų efektyvios komunikacijos bei kūrybinio mąstymo kompetencijas, svarbias kultūros paslaugų prieinamumo didinimui. Visą straipsnį skaitykite čia >>>

 

Papildoma informacija