Naujienos

Kūrybinės stovyklos mokytojams ir mokiniams

Ugdymo plėtotės centras birželio mėnesį organizuoja kūrybines stovyklas „Gamtinis ir kultūrinis paveldas – mokinių gebėjimų ugdymui“ bendrojo ugdymo mokytojams ir mokiniams.

Kūrybinių stovyklų tikslas – plėtoti projekto dalyvių gebėjimus kūrybiškai spręsti problemas, inicijuoti ir įgyvendinti projektus, dirbti komandoje, tyrinėti ir vertinti gamtinį ir istorinį kultūrinį paveldą.

Skaityti daugiau...

venspilisŠių metų gegužės 8-9 dienomis Utenos r. švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai ugdymui, mokytojai dalyvavo edukacinėje išvykoje pagal programą „Pedagoginių darbuotojų veiksmingo profesinio tobulinimo(si) organizavimo ir vykdymo patirtis Latvijos Respublikoje“.Programa atitinka Švietimo ir mokslo ministro „Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo“ 2 prioriteto 2.3 kryptį „Pedagoginio personalo veiksmingumo didinimo priemonės“ (2017 m. rugpjūčio 25 d. Įsak. Nr. V- 6470). Išvykos dalyviai lankėsi Ventspilio aukštojoje mokykloje. Ten buvo pristatyta Latvijos švietimo sistema, Latvijos mokytojų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas, diskurtuota apie mokyklos vadovo vaidmenį mokytojo kvalifikacijos tobulinimosi kelyje. Vėliau dalyviai lankėsi mokslo ir technologijų muziejuje „Kurzemes Democentrs“ ir Ventspilio skaitmeniniame centre, kuriame pristatė vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo organizavimo formas. Buvo kalbama apie bendradarbiavimą tarp formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų, aptarė neformaliojo švietimo pedagogų profesinio auginimo patirtis bei mokytojų kvalifikacijos tobulinimą Venspilio skaitmeniniame centre.

Antrą išvykos dieną uteniškiai lankėsi ikimokyklinio ugdymo įstaigoje „Bitite", Parvento pradinėje mokykloje, Ventspilio pradinėje mokykloje Nr. 1, kur dalijosi Venspilio ugdymo įstaigų gerąja patirtimi: mokytojų profesinio tobulinimosi planavimas ir organizavimas, mokytojų mokymosi būdai ir formos, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo veiksmingumo nustatymas mokinių pasiekimų gerinimui. Venspilio vidurinėse mokyklose Nr. 2, Nr. 3 Nr. 6 susitiko su Venspilio mokytojų konsultantų komanda ir dalyvavo paskaitoje „Praktinio profesinio tobulinimo(si) darbo vietoje modelio pristatymas".

Antrą išvykos dieną uteniškiai lankėsi ikimokyklinio ugdymo įstaigoje Bitite", Parvento pradinėje mokykloje, Ventspilio pradinėje mokykloje Nr. 1, kur dalijosiVenspilio ugdymo įstaigų gerąja patirtimi: mokytojų profesinio tobulinimosi planavimas ir organizavimas, mokytojų mokymosi būdai ir formos, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo veiksmingumo nustatymas mokinių pasiekimų gerinimui. Venspilio vidurinėse mokyklose Nr. 2, Nr. 3 Nr. 6 susitiko su Venspilio mokytojų konsultantų komanda ir dalyvavo paskaitoje „Praktinio profesinio tobulinimo(si) darbo vietoje modelio pristatymas". 

Edukacinės išvykos pabaigoje vyko susitikimas su Venspilio vicemeru. Buvo pristatytas Mokyklų ir savivaldybės bendradarbiavimo modelis, mokytojų skatinimo sistema ir poveikis mokytojo profesiniam augimui. 

Daugiau informacijos tinklalapyje ir mokyklų Facebook paskyrose 1,  2, 3.

 

 

tasp es usc

Neformalaus suaugusiųjų mokymo(si) patirties sklaidos konferencija

konferencijaUtenos švietimo centras dalyvauja tarptautiniame Erasmus + antrojo pagrindinio veiksmo (KA2) – bendradarbiavimo inovacijų ir dalijimosi gerąją patirtimi projekte „Tarptautinės suaugusiųjų mokyklos prototipas“. (Transnational Adult School Prototype). Projekto trukmė – treji metai, jis jungia devynių įstaigų darbuotojus iš aštuonių šalių: Ispanijos (projekto koordinatoriai), Italijos, Turkijos, Slovėnijos, Rumunijos, Bulgarijos, Čekijos ir Lietuvos. Šio projekto tikslas – sukurti virtualią tarptautinę funkcionalią suaugusiųjų mokyklą, kurioje suaugę besimokantieji tobulintų savo kompetencijas.

Skaityti daugiau...

Utenos švietimo centro gegužės mėnesio renginių planas pdf

0001Kūrybinės dirbtuvės „STEM laboratorija“ Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijoje
Balandžio 24 d. Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos informacinių technologijų mokytoja Jolita Kraujalienė organizavo renginį, skirtą tarptautinei STEM atradimų savaitei. Jame dalyvavo Utenos, Molėtų, Zarasų rajonų mokytojai bei mokiniai.

 

 

 

zenklas 2015 04 13Balandžio 5-6 dienomis vyksta Europos socialinio fondo agentūros finansuojamo projekto „Matematinė papildyta realybė“ 60 akademinių valandų mokymų mokytojams „Bendrųjų gebėjimų plėtojimas“ II dalis

mprProjektas įgyvendinimas kartu su partneriais Utenos švietimo centru, Utenos Krašuonos progimnazija, Utenos Rapolo Šaltenio progimnazija, Utenos r. Daugailių ir Saldutiškio pagrindinėmis mokyklomis bei Klaipėdos Simono Dacho progimnazija.

Projekto tikslas - agerinti aštuntos klasės mokinių matematikos pasiekimus, integruojant papildytą realybę į ugdymo turinį.

 

Papildoma informacija