Naujienos

Utenos švietimo centro rugsėjo mėnesio renginių planas pdf

su svente

Ugdymo įstaigų pavaduotojų edukacinė išvyka

1Lietingą birželio 12-osios popietę grupė ugdymo įstaigų pavaduotojai, lydimi Utenos švietimo centro direktorės V. Bujanauskienės ir Utenos rajono savivaldybės administracijos švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyr specialistės V. Vaitiekienės, išvyko į Giedriaus Mazuro keramikos studiją Antalgėje.Išvykos tikslas- dalyvauti edukacinėje programoje, savo rankomis dekoruoti keramikos darbelius ir, žinoma, pailsėti jaukioje kūrybinėje aplinkoje.
Pakeliui į Antalgę Aukštakalnio pradinės mokyklos pavaduotoja ugdymui D. Širvelienė papasakojo apie svarbius istorinius objektus, o atvykus visus svetingai pasitiko keramikos studijos vadovas Giedrius Mazuras.Edukacinės programos metu ne tik buvo pristatyta, bet ir išbandyta ypatinga Raku keramikos technologija.Japonijoje ši technologija naudojama arbatos gėrimo indams gaminti, kadangi arbatos gėrimo ceremonija yra svarbi japonų kultūros dalis. Keraminiai lipdiniai gaminami iš molio, kuris dengiamas glazūra ir išdegamas iki raudonumo. Įkaitęs gaminys apipilamas pjuvenomis, o vėliau merkiamas į vandenį- kad suskilinėtų.Šiai keramikos rūšiai būdingas paprastumas, neįmantrios formos, atsitiktiniai glazūros nutekėjimai, įtrūkiai.
Laikas keramikos studijoje prabėgo nepastebimai.Dėkojame Giedriui už įdomiai ir prasmingai praleistą laiką bei galimybę prisiliesti prie tekančios Saulės šalies kultūros.

Pavaduotojų ugdymui metodinės grupės pirmininkė
J. Zaukevičiūtė

logo visi

Utenos rajono savivaldybės muziejininkų ir bibliotekininkų išvyka  

muz biblUtenos švietimo centras vykdo projektą „Kūrybiškumo ir bendruomeniškumo stiprinimas“, kurio veiklas finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Pagal projektą šių metų gegužės 30-31 dienomis Utenos rajono savivaldybės muziejų ir bibliotekų darbuotojai vyko į edukacinę išvyką „Inovatyvios kultūros veiklos ir jų organizavimo ypatumai“. Aplankėme Kauną, Klaipėdą ir Telšius. Pirmiausia vykome į Kauno miesto muziejaus Lietuvių tautinės muzikos skyrių. Bendraudami su skyriaus vedėja Gintare Dusevičiūte – Neimontiene ir kitomis muziejaus darbuotojomis, sužinojome apie inovatyvių technologijų taikymą muziejų veikloje, kultūrinių paslaugų organizavimo ypatumus, gėrėjomis muziejaus ekspozicijomis, kurias galima liesti, bandėme „kalbėtis“ su senaisiais tradiciniais lietuvių muzikos instrumentais, dainavome lietuvišką sutartinę, klausėmės šiuolaikinio folkloro.
Renovuojamas Klaipėdos Jūrų muziejus sužavėjo šiuolaikine edukacine klase ir čia vykdomomis veiklomis, apie kurias pasakojo muziejaus specialistė Joana Čėsnaitė.
Lankydamiesi renovuotoje Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje, džiaugėmės ir šios bibliotekos erdvėmis, ir veikla, ir pažintimi su mylinčiomis savo darbą darbuotojomis, ir, be abejo, prisiminėme šio krašto poetės Karolinos Praniauskaitės sąsajas su Utena.
Geros nuotaikos bei naujų įspūdžių lydimi keliavome po Lietuvą, lankėme ne tik muziejus, bibliotekas, bet ir kitus kultūros objektus, grožėjomės nuostabia Lietuvos gamta, iš arčiau susipažinome su Žemaitijos istorija ir, žinoma, džiaugėmės, kad Lietuvoje yra tiek daug mylinčių ir puoselėjančių savo kraštą kūrybingų žmonių. Išvykoje įgytos patirtys, užmegzti ryšiai bus naudingi naujoms projektinėms veikloms, tolimesniam darbui ir bendradarbiavimui.

Informaciją parengė Utenos švietimo centro metodininkė,
projekto vadovė Ramunė Dasevičienė

viesbutis

Viešbutis prie Dauniškio ežero

Utenos švietimo centras parengė ir šiuo metu vykdo gamtosauginės veiklos projektą „Vabzdžių viešbučiai ekosistemos palaikymui“. Daugiau informacijos apie projektą Violetos Develienės straipsnyje ir nuotraukų galerijoje facebooke.

 

 

 

 

 

skl2017 metų gegužės 17 dieną pavaduotojai ugdymui lankėsi Dauniškio gimnazijoje. Susitikimo tikslas – išklausyti mokytojų patirtį apie mokinių įsivertinimą bei pažangos stebėjimo įrankius. Patirtimi pasidalino Aukštakalnio progimnazijos anglų kalbos mokytoja V. Pelėdienė bei šios progimnazijos "Žiburio" skyriaus mokytojos Reda Zarankienė, Loreta Šapokienė, Rasa Juodvalkienė. Metodinės grupės pirmininkė J. Zaukevičiūtė priminė apie mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimą, kurį reglamentuoja Bendrieji ugdymo planai (2017-2019 metų projektas). Susitikimo pabaigoje Dauniškio gimnazijos "Sėkmės" klasę pristatė šios gimnazijos socialinė pedagogė Vida Adiklienė bei direktorės pavaduotoja ugdymui Inga Tutkienė. 

Pavaduotojų metodinės grupės pirmininkė
J. Zaukevičiūtė

Papildoma informacija