Naujienos

logo tasp 2018

ERASMUS+ KA2 projektas „Tarptautinės suaugusiųjų mokyklos prototipas“
Virtualios suaugusiųjų mokyklos mokslo metų uždarymo renginys

uzdarymo

2015-2018 metais gausus būrys Utenos rajono švietimo darbuotojų dalyvavo Utenos švietimo centre vykdomame tarptautiniame Erasmus + antrojo pagrindinio veiksmo (KA2) - bendradarbiavimo inovacijų ir dalijimosi gerąją patirtimi - projekte „Tarptautinės suaugusiųjų mokyklos prototipas“.

Projekto metu buvo sukurta virtuali tarptautinė suaugusiųjų mokykla (http://tasp.ieslapuebla.com/), kurioje mokėsi ir įvairiose srityse savo kompetencijas tobulino aštuonių šalių: Ispanijos (projekto koordinatoriai), Italijos, Turkijos, Slovėnijos, Rumunijos, Bulgarijos, Čekijos ir Lietuvos suaugę besimokantieji.

Projekto lėšomis Utenos švietimo centras 2017-2018 mokslo metais švietimo įstaigų darbuotojams suorganizavo 10 seminarų, kurių metu dalyviai tobulino bendravimo ir bendradarbiavimo, emocinio ugdymo, efektyvaus mokymo ir mokymosi, įtaigaus kalbėjimo, atvejų analizės ir kt. įgūdžius.

Šių metų birželio 19 d. įvyko virtualios suaugusiųjų mokyklos mokslo metų uždarymo renginys. Jis vyko netradicinėje aplinkoje. Projekte dalyvavę ir sėkmingai mokyklos kursą įveikę suaugusieji besimokantieji gavo mokyklos baigimo pažymėjimus ir buvo pakviesti į edukacinę išvyką. Išvykos metu dalyviai apsilankė UAB Elinta, Pažaislio vienuolyne, Kauno marių regioniniame parke, VDU botanikos sode, Kauno miesto senamiestyje.

Utenos švietimo centro darbuotojai dėkoja visiems projekto dalyviams už aktyvų dalyvavimą, geranoriškumą ir nuoširdų bendradarbiavimą.

Projekto koordinatorė
Utenos švietimo centro metodininkė
Ramunė Sabaliauskienė

logo KK

Mozaikos simpoziumas Šventojoje

mozaika 2018

Birželio15-17 d. Šventosios pagrindinėje mokykloje vyko VšĮ „Kultūros kiemas“ organizuotas, Lietuvos kultūros tarybos finansuotas, Mozaikos simpoziumas „Tiltai sujungia“. Utenos švietimo centras yra pasirašęs partnerystės deklaraciją su VšĮ „Kultūros kiemas“, kurios pagrindu į simpoziumą Šventojoje vyko Daugailių pagrindinės mokyklos mokytojos Daiva Leonovienė ir Audronė Udrienė, Aukštakalnio progimnazijos mokytoja Daiva Miškinienė ir Švietimo centro metodininkė Rita Diominienė.
Į simpoziumą atvyko Jurbarko, Utenos, Kražių, Šventosios bei Kauno (Rokų gimnazijos) atstovai, kurie buvo projekto „Kūrybinės dirbtuvės: mozaikos tiltas“ dalyviai. 
Pirmą dieną vyko simpoziumo atidarymas, projekto pristatymas, „Mozaikos tako“ vizualizacijos bendro sprendimo priėmimas, mozaikos technikos (mozaikos kūrimo ant tinklelio) praktikumas. Vakaronės „Tiltai sujungia“ metu vyko simpoziume dalyvaujančių organizacijų pristatymai – vykdytų kūrybinių/meninių projektų apžvalga bei apskrito stalo diskusija „Organizacijų bendradarbiavimo galimybės ir perspektyvos“.
Antrą dieną menininkė, dalininkė vitražistė Rasa Grybaitė labai išsamiai, vaizdžiai ir įdomiai pristatė vitražo istoriją. Po šio pristatymo prasidėjo pagrindinis darbas, tai kūrybinės dirbtuvės – „Mozaikos tako“ kūrimas. Kiekvienas simpoziumo dalyvis pasirinko tako fragmentą ir klijavo mozaiką ant tinklelio.
Trečią dieną vyko „Mozaikos tako“ darbų užbaigimas, pristatymas vietos bendruomenei, bei diplomų įteikimas.
Šio projekto veikla sujungė skirtingų regionų ir skirtingų institucijų atstovus bendram tikslui. Tokia edukacija, kurioje dalyvauja mišrios grupės – suaugusieji, senjorai, mokiniai, suteikia galimybę suvokti savo kūrybinį potencialą ir panaudoti jį savo bendruomenės bei asmeninėje veikloje, pažadina norą kurti savarankiškai. Šis spalvingas takas prie mokyklos tai ir puiki proga menine kūryba prisidėti prie artėjančio Šventosios pagrindinės mokyklos jubiliejaus. Nuoširdus AČIŪ visiems: projekto idėjos autoriams, finansuotojams, organizatoriams, dalyviams... Daivai ir Konstantinui Klimavičiams linkime neišsenkančio kūrybinio potencialo.
Renginio nuotraukos. Daugiau informacijos rasite Mozaikos tilto feisbuke.

Uenos švietimo centro metodininkė
Rita Diominienė

Utenos švietimo centro birželio mėnesio renginių planas pdf

usc utenos

Projekto ,,Savanorystės spalvos“ pristatymas (pagal prioritetą ,,Jaunimo savanoriškos veiklos plėtra“)

ktuUtenos švietimo centras kartu su partneriais vykdo projektą „Savanorystės spalvos“, kurio veiklas finansuoja Utenos rajono savivaldybė. Projekte dalyvauja Utenos rajono savivaldybės III gimn. kl. mokiniai ir pedagogai. Šiuo projektu siekiama skatinti jaunimo savanorystę sudarant jiems sąlygas pažinti įvairiapuses savanoriškos veiklos formas, galimybes, naudą pačiam savanoriui ir visuomenei. Pasak projekto koordinatorės, Utenos švietimo centro metodininkės Ramunės Dasevičienės, savanoriškoje veikloje žmogus gali tobulėti, ugdyti pasitikėjimą savimi, atsakomybę, mokytis padėti kitiems, pažinti darbo pasaulį, įgyti naujų žinių, išbandyti save praktinėse veiklose. Savanoriauti galima ne tik mokyklose, darželiuose, turizmo, kultūros, meno centruose, muziejuose, globos namuose, sveikatos priežiūros įstaigose, bibliotekose, miesto ar kokio nors kitokio pobūdžio renginyje, akcijose, bet ir botanikos soduose, regioniniuose parkuose ar kitose organizacijose, darbo vietose bei pasaulyje. Plačiau skaitykite čia pdf

estija

2018 m. gegužės 17 – 18  d. Utenos r. švietimo įstaigų pavaduotojai ugdymui, bendrojo ugdymo mokytojai bei ikimokyklinių įstaigų pedagogai dalyvavo edukacinėje išvykoje pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų ir bendrojo ugdymo mokinių pasiekimų gerinimo patirtis Estijoje“.  Programos tikslas - plėtoti stažuotės dalyvių ugdymo(si) turinio formavimo, pritaikymo mokinių/vaikų gebėjimams kompetencijas analizuojant ir reflektuojant Estijos formaliojo ir neformaliojo švietimo patirtis. Plačiau skaitykite čia pdf

kulturos ir usc

Projektas „Medijų ir informacinio raštingumo gebėjimų plėtojimas“– žvilgsnis į medijas iš arčiau
baltojiUtenos švietimo centras kartu su partneriais vykdo projektą „Medijų ir informacinio raštingumo gebėjimų plėtojimas“, kurio veiklas finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projekte dalyvauja septynios Utenos savivaldybės ugdymo įstaigos: Dauniškio gimnazija, Vyturių, Krašuonos, Aukštakalnio, Rapolo Šaltenio progimnazijos, Saldutiškio pagrindinė mokykla, Vaikų ir jaunimo užimtumo centras.
Pasak projekto vadovės, Utenos švietimo centro metodininkės Ramunės Dasevičienės, projektu siekiama pažvelgti į medijas iš arčiau, plėtojant suvokimą apie medijų vaidmenį visuomenėje bei ugdant kritinį mąstymą, kaip tinkamai priimti informaciją, įvertinti jos patikimumą. Plačiau apie projektą skaitykite čia pdf

Papildoma informacija